Förstukvist 2569X1750

Förstukvisten ska stå så att den inte rör sig i förhållande till huset. Vid fasta grundförhållanden, till exempel berg, räcker det med ett plant underlag, exempelvis grundmur, stengrund eller platta på marken. I andra fall får man gjuta plintar. Saknas takfot kan tätning uppåt ordnas med ett överbleck som monteras på fasaden. Genom att utnyttja husets vägg som stöd för förstukvistens bakkant kan motsvarande material slopas för grund och/eller stolpar.

VARAANTAL
Vindskivebeslag 125 Svart 4 m
Regel 34x120 74 m
Regel 45x95 C24 3 m
Pappspik 25x2,8 500 st
Pappspik 20x2,8 200 st
Hängränna 125mm Svart 4 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 8 st
Betongplint 700 3 tum 7 st
Betongplint 700 3 tum 12 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Impregnerad panel 22x95 3 m
Trådspik VFZ 100x3,4 250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 750 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 80 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 40 st
Impregnerad regel 45x145 18 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 7 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 7 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 10 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 56 m
Gjutrör 200mm 1200mm 7 m
Grovbetong 580 kg
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Armeringsstål 16 12 m
Underlagspapp 11 m2
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 2 m
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 10 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 18 m
Dubbelfasspont 22 x 95 6 m
Råspont/Ändspont 17x95 105 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 4 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 3 m
Cellplast 80 1200x600x100 8 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 29 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 3 m

Det finns möjlighet att uppföra en förstukvist utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 inom rätten för bygglovsbefriade skärmtak eller tillbyggnadsrätten om 15 m2 bruttoarea på bostadshuset under förutsättning att dessa inte redan utnyttjats. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs ett medgivande från grannen. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.