Förstukvist 2569X2100

Förstukvisten ska stå så att den inte rör sig i förhållande till huset. Vid fasta grundförhållanden, till exempel berg, räcker det med ett plant underlag, exempelvis grundmur, stengrund eller platta på marken. I andra fall får man gjuta plintar. Saknas takfot kan tätning uppåt ordnas med ett överbleck som monteras på fasaden. Genom att utnyttja husets vägg som stöd för förstukvistens bakkant kan motsvarande material slopas för grund och/eller stolpar.

VARAANTAL
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Betongplint 700 3 tum 20 st
Rännkrok 125mm Kort Svart 10 st
Hängränna 125mm Svart 6 m
Regel 45x95 C24 3 m
Takfotsbeslag 70 Svart 6 m
Pappspik 25x2,8 500 st
Regel 34x120 4 m
Regel 34x120 57 m
Pappspik 20x2,8 200 st
Impregnerad regel 45x145 6 m
Impregnerad regel 45x145 10 m
Bleckspik vitlackad 30x2,5 40 st
Grovbetong 580 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 7 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 81 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 20 m
Fransk Träskruv 8,0x50 C3 12 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 80 st
Trådspik VFZ 100x3,4 250 st
Cellplast 80 1200x600x100 8 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 29 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 19 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 10 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 4 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 4 m
Råspont/Ändspont 17x95 122 m
Dubbelfasspont 22 x 95 6 m
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 2 m
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Underlagspapp 22 m2
Armeringsstål 16 12 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st

Det finns möjlighet att uppföra en förstukvist utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 inom rätten för bygglovsbefriade skärmtak eller tillbyggnadsrätten om 15 m2 bruttoarea på bostadshuset under förutsättning att dessa inte redan utnyttjats. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs ett medgivande från grannen. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.