Förstukvist 3000X2100

Förstukvisten ska stå så att den inte rör sig i förhållande till huset. Vid fasta grundförhållanden, till exempel berg, räcker det med ett plant underlag, exempelvis grundmur, stengrund eller platta på marken. I andra fall får man gjuta plintar. Saknas takfot kan tätning uppåt ordnas med ett överbleck som monteras på fasaden. Genom att utnyttja husets vägg som stöd för förstukvistens bakkant kan motsvarande material slopas för grund och/eller stolpar.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm7 st
Armeringsstål 1612 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Impregnerad regel 45x1456 m
Impregnerad regel 45x14512 m
Regel 34x12057 m
Regel 45x120 C248 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh6 m
Underlagspapp YAP20 m2
Trekantsläkt 45-50 mm9 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh4 m
Regel 34x1204 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x4513 m
Råspont/Ändspont 21-22x9529 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh3 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh9 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh29 m
Vindskivebeslag 125 Svart6 m
Hängränna svart 125 mm6 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm10 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm2 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Hålplatta 100x300x2,06 st
Trådspik VFZ 75x2,81250 st
Trådspik VFZ 100x3,4250 st
Ankarspik ELF 40x4,080 st
Pappspik 20x2,8200 st
Pappspik 25x2,8500 st
Bleckspik svartlackad 30x2,540 st
Fransk skruv FZV 8x5012 st
Trallskruv 4,2x55600 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3530 st
Grovbetong580 kg
Råspont/Ändspont 17x95138 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh5 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh4 m
Ytterpanel 21-22x1454 m
Impregnerad panel 22x953 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9572 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9528 m
Trall impregnerad NTR AB 22x959 m
Regel 45x95 C243 m
Regel 45x120 C2418 m

Det finns möjlighet att uppföra en förstukvist utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 inom rätten för bygglovsbefriade skärmtak eller tillbyggnadsrätten om 15 m2 bruttoarea på bostadshuset under förutsättning att dessa inte redan utnyttjats. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs ett medgivande från grannen. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.