Garage Med Pulpettak 6324X3924 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Låscylinder 1 st
Cylinderring Borstad Krom 1 st
Överbleck 60 vit 2 m
Överbleck 60 vit 6 m
Formregel/Byggregel 34x95 6 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m
Formregel/Byggregel 34x95 5 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m
Bricka M10 32 st
Regel 34x120 36 m
Regel 34x120 14 m
Regel 34x120 27 m
Regel 34x120 14 m
Takplåt TP 20 svart 35 m2
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Mutter M10 32 st
Takfotsbeslag 70 Svart 8 m
Regel 45x95 C24 37 m
Regel 45x95 C24 5 m
Regel 45x95 C24 64 m
Hängränna 125mm Svart 4 m
Hängränna 125mm Svart 3 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 11 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 14 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 52 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Bult delgängad 10x100 32 st
Dubbelfasspont 22 x 95 453 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 28 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 8 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 3 m
Hålband 20x1,0 30 m
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 1 m
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Rännskarv svart, 125 mm 1 st
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 88 st
Plintjärn FZV 400x30x6 16 st
Armeringsstål 16 24 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Gjutrör 200mm 1200mm 19 m
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 75 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 60 st
Grovbetong 1550 kg
Regel 45x95 C14 30 m
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st
Glespanel 28x70mm 58 m
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.