Garage Med Pulpettak 6324X3924 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm19 st
Armeringsstål 1624 m
Plintjärn FZV 400x30x616 st
Grovbetong1550 kg
Regel 45x95 C1430 m
Regel 34x12036 m
Regel 34x12014 m
Regel 34x12027 m
Regel 34x12014 m
Regel 45x220 C2414 m
Regel 45x220 C2452 m
Dubbelfasspont 22 x 95453 m
Ytterpanel 21-22x14528 m
Ytterpanel 21-22x1458 m
Ytterpanel 21-22x1453 m
Formregel/Byggregel 34x956 m
Formregel/Byggregel 34x954 m
Formregel/Byggregel 34x955 m
Formregel/Byggregel 34x954 m
Takplåt TP 20 svart35 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh9 m
Vindskivebeslag 125 Svart20 m
Takfotsbeslag 70 Svart8 m
Hängränna svart 125 mm3 m
Hängränna svart 125 mm4 m
Rännskarv svart, 125 mm1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm11 st
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Rörvinkel svart 90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm1 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Utkastare svart, 90 mm1 st
Låscylinder1 st
Cylinderring Borstad Krom1 st
Överbleck 60 vit2 m
Överbleck 60 vit6 m
Dyckert VFZ 60x2,32000 st
Trådspik VFZ 75x2,850 st
Trådspik VFZ 100x3,4750 st
Bult delgängad 10x10032 St
Mutter M1032 st
Bricka M1032 st
Fransk skruv FZV 6x10088 st
Farmarskruv svart 4,8x35250 st
Överlappsskruv svart 4,8x2075 st
Karmskruv 70 mm20 st
Bleckspik vitlackad 30x2,560 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3530 st
Stuprör svart 90 mm2 m
Regel 45x95 C2437 m
Regel 45x95 C245 m
Hålband 20-25x1,030 m
Regel 45x95 C2464 m
Regel 45x70 C1458 m

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.