Garage Med Pulpettak 6324X3924 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 25 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Glespanel 28x70mm 57 m
Regel 45x95 C14 60 m
Gjutrör 200mm 1200mm 19 st
Grovbetong 1550 kg
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 75 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 60 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Bult delgängad 10x100 32 St
Råspont/Ändspont 21-22x95 274 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 180 m
Hålband 20x1,0 20 m
Armeringsstål 16 24 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Fransk Träskruv 6x100 C3 48 st
Plintjärn FZV 400x30x6 16 st
Rörvinkel Svart 90 mm 2 st
Rörsvep svart, 90 mm 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 6 st
Rännskarv svart, 125 mm 1 st
Formregel/Byggregel 34x95 7 m
Formregel/Byggregel 34x95 5 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m
Bricka M10 32 st
Regel 34x120 27 m
Regel 34x120 14 m
Mutter M10 32 st
Regel 34x120 12 m
Regel 34x120 36 m
Takplåt TP 20 svart 35 m2
Takfotsbeslag 70 Svart 8 m
Regel 45x95 C24 50 m
Regel 45x95 C24 33 m
Regel 45x95 C24 5 m
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 1 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 14 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 28 m
Hängränna svart 125 mm 3 m
Hängränna svart 125 mm 4 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Impregnerad panel 22x145 8 m
Impregnerad panel 22x145 31 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 20 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.