Garage Med Pulpettak 6324X4524 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Takplåt TP 20 svart 38 m2
Mutter M10 32 st
Regel 34x120 72 m
Regel 34x120 14 m
Regel 34x120 12 m
Takfotsbeslag 70 Svart 4 m
Regel 45x95 C24 50 m
Regel 45x95 C24 31 m
Regel 45x95 C24 37 m
Bricka M10 32 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 14 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 113 m
Rännskarv svart, 125 mm 1 st
Rännkrok 125mm Kort Svart 11 st
Hängränna 125mm Svart 3 m
Hängränna 125mm Svart 4 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 2 m
Impregnerad panel 22x145 28 m
Impregnerad panel 22x145 4 m
Impregnerad panel 22x145 9 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 189 st
Plintjärn FZV 400x30x6 16 st
Armeringsstål 16 24 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Hålband 20x1,0 50 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 309 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 189 m
Bult delgängad 10x100 32 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 10 m
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Glespanel 28x70mm 64 m
Regel 45x95 C14 27 m
Gjutrör 200mm 1200mm 19 m
Grovbetong 1550 kg
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 75 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.