Garage Med Pulpettak 6324X4524 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Bricka M10 32 st
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Takplåt TP 20 svart 38 m2
Mutter M10 32 st
Regel 34x120 72 m
Regel 34x120 14 m
Regel 34x120 12 m
Regel 45x95 C24 37 m
Regel 45x95 C24 31 m
Takfotsbeslag 70 Svart 8 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 13 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 59 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 11 st
Rännskarv svart, 125 mm 1 st
Hängränna 125mm Svart 3 m
Hängränna 125mm Svart 4 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 1 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Impregnerad panel 22x145 28 m
Impregnerad panel 22x145 9 m
Impregnerad panel 22x145 4 m
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 99 st
Armeringsstål 16 24 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Plintjärn FZV 400x30x6 16 st
Hålband 20x1,0 30 m
Dubbelfasspont 22 x 95 497 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 10 m
Bult delgängad 10x100 32 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 250 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st
Regel 45x95 C14 80 m
Glespanel 28x70mm 65 m
Gjutrör 200mm 1200mm 19 m
Bleckspik vitlackad 30x2,5 75 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 60 st
Grovbetong 1550 kg

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.