Garage Med Pulpettak 8124X4224 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2500 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 100 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1000 st
Glespanel 28x70mm 72 m
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st
Regel 45x95 C14 95 m
Grovbetong 1950 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 24 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Plintjärn FZV 400x30x6 20 st
Fransk Träskruv 6x100 C3 112 st
Rörsvep svart, 90 mm 2 st
Armeringsstål 16 24 m
Rännskarv svart, 125 mm 1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 2 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Rörvinkel Svart 90 mm 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Hålband 20x1,0 30 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 366 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 234 m
Bult delgängad 10x100 40 St
Ytterpanel 21-22x95 Obh 18 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 40 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Impregnerad panel 22x145 35 m
Impregnerad panel 22x145 8 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 81 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 1 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 14 st
Hängränna svart 125 mm 5 m
Hängränna svart 125 mm 4 m
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Takfotsbeslag 70 Svart 10 m
Regel 45x95 C24 35 m
Regel 45x95 C24 21 m
Regel 45x95 C24 9 m
Regel 34x120 69 m
Regel 34x120 19 m
Regel 34x120 16 m
Mutter M10 40 st
Takplåt TP 20 svart 45 m2
Bricka M10 40 st
Formregel/Byggregel 34x95 12 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m
Formregel/Byggregel 34x95 4 m

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.