Garage Med Pulpettak 8124X4224 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm24 st
Armeringsstål 1624 m
Plintjärn FZV 400x30x620 st
Regel 34x12072 m
Regel 34x12019 m
Regel 34x12016 m
Regel 45x95 C1421 m
Regel 45x95 C149 m
Råspont/Ändspont 21-22x95369 m
Råspont/Ändspont 21-22x95144 m
Takplåt TP 20 svart45 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh18 m
Vindskivebeslag 125 Svart20 m
Hängränna svart 125 mm5 m
Hängränna svart 125 mm4 m
Rännskarv svart, 125 mm1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm14 st
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Rörvinkel svart 90 mm2 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Utkastare svart, 90 mm1 st
Dyckert VFZ 60x2,32500 st
Trådspik VFZ 75x2,850 st
Trådspik VFZ 100x3,41000 st
Ankarspik ELF 40x4,0500 st
Bult delgängad 10x10040 St
Mutter M1040 st
Bricka M1040 st
Fransk skruv FZV 6x100112 st
Farmarskruv svart 4,8x35500 st
Överlappsskruv svart 4,8x20100 st
Karmskruv 70 mm20 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3540 st
Grovbetong1950 kg
Stuprör svart 90 mm2 m
Regel 45x220 C2416 m
Regel 45x220 C2481 m
Regel 45x70 C1472 m
Regel 45x95 C1497 m
Hålband 20-25x1,030 m
Impregnerad panel 22x14535 m
Impregnerad panel 22x1458 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm1 st
Regel 45x95 C2435 m

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.