Garage Med Sadeltak 6448X4048 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Skarvmuff dränering 1105 st
Spolbrunn 1102 st
Fiberduk N2 (markduk)64 m2
Byggdräneringsrör 11028 m
Flexböj 1105 st
Armeringsstål 1032 m
Armeringsnät 515035 m2
Najtråd100 m
Cement150 kg
Regel 45x95 C14177 m
Regel 45x170 C2437 m
Regel 45x120 C2429 m
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Råspont/Ändspont 17x95446 m
Regel 34x1207 m
Läkt 25x36-3859 m
Trekantsläkt 45-50 mm10 m
Ytterpanel 21-22x14510 m
Underlagspapp YAP44 m2
Takpanna Svart, 2-kupig340 st
Nockpanna svart21 st
Fågelband svart15 m
Vindskivebeslag 125 Svart12 m
Hålplatta 120x240x2,014 st
Hängränna svart 125 mm6 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm26 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh162 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh84 m
Hålplatta 60x200x2,014 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1000 st
Trådspik VFZ 60x2,31000 st
Trådspik VFZ 75x2,81000 st
Trådspik VFZ 100x3,41000 st
Trådspik VFZ 125x4,016 st
Ankarspik ELF 40x4,01250 st
Pappspik 20x2,82000 st
Fasadplugg PZD 10x135-14050 st
Gipsskruv FZB 3,9x302000 st
Karmskruv 70 mm40 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3560 st
Regel 45x45 C14101 m
Formregel/Byggregel 45x4532 m
Impregnerad regel 45x954 m
Impregnerad regel 45x954 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Hålband 20-25x1,010 m
Regel 45x120 C14 7 m
Regel 45x145 C147 m
Läkt 25x36-38144 m
Glespanel 28x70mm93 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.