Garage Med Sadeltak 6448X4048 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Stuprör svart 90 mm4 m
Regel 45x95 C142 m
Trådspik VFZ 75x2,81000 st
Regel 45x120 C14 3 m
Trådspik VFZ 125x4,016 st
Impregnerad regel 45x954 m
Råspont/Ändspont 17x95446 m
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Regel 45x95 C1436 m
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Ankarspik ELF 40x4,01250 st
Impregnerad regel 45x954 m
Regel 34x1207 m
Läkt 25x36-3859 m
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm2 m
Regel 45x120 C14 2 m
Pappspik 20x2,82000 st
Läkt 25x36-38144 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Fasadplugg PZD 10x135-14050 st
Gipsskruv FZB 3,9x302000 st
Fiberduk N2 (markduk)63 m2
Flexböj 1105 st
Karmskruv 70 mm40 st
Trekantsläkt 45-50 mm11 m
Byggdräneringsrör 11028 m
Ytterpanel 21-22x14510 m
Regel 45x45 C1430 m
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Skarvmuff dränering 1105 st
Underlagspapp YAP45 m2
Glespanel 28x70mm85 m
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3560 st
Spolbrunn 1102 st
Takpanna Svart, 2-kupig340 st
Nockpanna svart21 st
Regel 45x45 C14105 m
Armeringsstål 1048 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Armeringsnät 515035 m2
Ytterpanel 21-22x170 Obh162 m
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Najtråd100 m
Vindskivebeslag 125 Svart12 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh84 m
Cement150 kg
Hängränna svart 125 mm6 m
Hålplatta 60x200x2,014 st
Regel 45x95 C1426 m
Regel 45x170 C2438 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Hålplatta 120x240x2,014 st
Trådspik VFZ 100x3,41000 st
Regel 45x95 C1438 m
Regel 45x120 C14 29 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Hålband 20-25x1,020 m
Regel 45x95 C147 m
Regel 45x95 C1463 m
Regel 45x120 C14 7 m
Rännkrok svart, kort 125 mm26 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1000 st
Trådspik VFZ 60x2,31000 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.