Garage Med Sadeltak 6448X4048 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 1250 st
Trådspik VFZ 125x4,0 16 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1000 st
Glespanel 28x70mm 85 m
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 1000 st
Regel 45x95 C14 2 m
Regel 45x95 C14 36 m
Regel 45x95 C14 26 m
Regel 45x95 C14 7 m
Regel 45x95 C14 63 m
Regel 45x95 C14 38 m
Regel 45x220 C14 30 m
Regel 45x220 C14 105 m
Regel 45x120 C14 3 m
Regel 45x120 C14 2 m
Regel 45x120 C14 29 m
Regel 45x120 C14 7 m
Fasadplugg 10x135-140 50 st
Cement 150 kg
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 2000 st
Vagnsbult 4,6 M8x120 C1 48 st
Armeringsnät 5150 35 m2
Najtråd 100 st
Impregnerad regel 45x95 4 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Takpanna Svart, 2-kupig 340 st
Nockpanna svart 21 st
Underlagspapp 45 m2
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 2 m
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Spolbrunn 110 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Hålband 20x1,0 20 m
Läkt 25x36 59 m
Läkt 25x36 144 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 10 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 84 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 162 m
Råspont/Ändspont 17x95 446 m
Dubbelfasspont 22 x 120 14 m
Hålplatta 60x200x2,0 14 st
Cellplast 80 1200x600x100 11 m2
Byggdräneringsrör 110 28 m
Skarvmuff dränering 110 5 st
Flexböj 110 5 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 60 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Fiberduk N2 (markduk) 63 m2
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 38 m
Hängränna 125mm Svart 6 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 26 st
Vindskivebeslag 125 Svart 12 m
Regel 34x120 7 m
Pappspik 20x2,8 2000 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.