Garage Med Sadeltak 6448X4648 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Fiberduk N2 (markduk)35 m2
Regel 45x120 C2416 m
Råspont/Ändspont 17x95504 m
Regel 34x1207 m
Läkt 25x36-38238 m
Trekantsläkt 45-50 mm12 m
Underlagspapp YAP44 m2
Takpanna Svart, 2-kupig390 st
Nockpanna svart18 st
Byggdräneringsrör 11032 m
Flexböj 1105 st
Skarvmuff dränering 1105 st
Spolbrunn 1102 st
Armeringsstål 1054 m
Armeringsnät 515035 m2
Najtråd100 m
Cement150 kg
Regel 45x95 C143 m
Regel 45x95 C1417 m
Regel 45x95 C14169 m
Regel 45x170 C2442 m
Fågelband svart15 m
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Vindskivebeslag 125 Svart12 m
Hängränna svart 125 mm6 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm26 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh162 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh108 m
Hålplatta 60x200x2,014 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1000 st
Trådspik VFZ 60x2,31500 st
Trådspik VFZ 75x2,81000 st
Trådspik VFZ 100x3,41250 st
Trådspik VFZ 125x4,0216 st
Ankarspik ELF 40x4,01500 st
Pappspik 20x2,82000 st
Fasadplugg PZD 10x135-14050 st
Gipsskruv FZB 3,9x302000 st
Karmskruv 70 mm40 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3560 st
Regel 45x120 C14 7 m
Impregnerad regel 45x954 m
Impregnerad regel 45x954 m
Regel 45x120 C2437 m
Regel 45x170 C1410 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Ytterpanel 21-22x14514 m
Formregel/Byggregel 45x4532 m
Regel 45x45 C14117 m
Glespanel 28x70mm118 m
Hålband 20-25x1,020 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.