Garage Med Sadeltak 6448X4648 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Pappspik 20x2,8 2000 st
Formregel/Byggregel 45x45 113 m
Formregel/Byggregel 45x45 32 m
Regel 34x120 7 m
Vindskivebeslag 125 Svart 12 m
Hängränna 125mm Svart 6 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 26 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 42 m
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 2 m
Betongplint 700 3 tum 33 st
Fiberduk N2 (markduk) 69 m2
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Skarvmuff dränering 110 5 st
Flexböj 110 5 st
Byggdräneringsrör 110 32 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 60 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 14 m
Hålplatta 60x200x2,0 14 st
Cellplast 80 1200x600x100 12 m2
Läkt 25x36 238 m
Hålband 20x1,0 20 m
Dubbelfasspont 22 x 120 14 m
Råspont/Ändspont 17x95 504 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 109 m
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Takpanna Svart, 2-kupig 390 st
Spolbrunn 110 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Nockpanna svart 24 st
Underlagspapp YAP 44 m2
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Vagnsbult 4,6 M8x120 C1 54 st
Najtråd 100 st
Armeringsnät 5150 35 m2
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 2000 st
Fasadplugg PZD 10x135-140 50 st
Cement 150 kg
Regel 45x120 C14 4 m
Regel 45x145 C14 10 m
Regel 45x95 C14 122 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 1500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Glespanel 28x70mm 90 m
Trådspik VFZ 125x4,0 16 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 1250 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.