Garage Med Sadeltak 8248X4348 Norra Sverige

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Pappspik 20x2,8 2000 st
Formregel/Byggregel 45x45 37 m
Regel 34x120 9 m
Takfotsbeslag 70 Svart 18 m
Vindskivebeslag 125 Svart 12 m
Hängränna svart 125 mm 10 m
Hängränna svart 125 mm 8 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 45 m
Betongplint 700 3 tum 36 st
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Fågelband svart 36 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Fiberduk N2 (markduk) 80 m2
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 2 st
Byggdräneringsrör 110 32 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 70 st
Skarvmuff dränering 110 5 st
Flexböj 110 5 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 12 m
Cellplast 80 1200x600x100 12 m2
Hålplatta 60x200x2,0 16 st
Läkt 25x36 69 m
Läkt 25x36 194 m
Hålband 20x1,0 30 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 207 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 98 m
Råspont/Ändspont 17x95 594 m
Dubbelfasspont 22 x 120 16 m
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 30 st
Takpanna Svart, 2-kupig 500 st
Spolbrunn 110 2 st
Underlagspapp YAP 66 m2
Nockpanna svart 18 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Armeringsnät 5150 47 m2
Najtråd 100 st
Vagnsbult 8x120 60 st
Fasadplugg PZD 10x135-140 50 st
Cement 175 kg
Gipsskruv Vass spets för Träregel 3,9x30 C1 3000 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Impregnerad regel 45x95 4 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Regel 45x95 C14 230 m
Regel 45x120 C14 7 m
Regel 45x220 C14 126 m
Regel 45x145 C14 10 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 1500 st
Glespanel 28x70mm 113 m
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st
Trådspik VFZ 125x4,0 32 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 2500 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 1500 st

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.