Garage Med Sadeltak 8248X4648 Söder

Planera garaget så att det anpassas till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst.

VARAANTAL
Cement 175 kg
Fasadplugg 10x135-140 50 st
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 3000 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Armeringsnät 5150 47 m2
Vagnsbult 4,6 M8x120 C1 60 st
Najtråd 100 st
Impregnerad regel 45x95 4 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Glespanel 28x70mm 129 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 1500 st
Regel 45x95 C14 225 m
Regel 45x120 C14 7 m
Regel 45x145 C14 9 m
Regel 45x220 C14 134 m
Trådspik VFZ 75x2,8 1250 st
Trådspik VFZ 100x3,4 16 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 1500 st
Hålplatta 60x200x2,0 16 st
Cellplast 80 1200x600x100 12 m2
Ytterpanel 21-22x145 Obh 13 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 317 m
Råspont/Ändspont 17x95 630 m
Hålband 20x1,0 30 m
Läkt 25x36 282 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Takpanna Svart, 2-kupig 500 st
Nockpanna svart 28 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Spolbrunn 110 2 st
Underlagspapp 66 m2
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 2 m
Byggdräneringsrör 110 32 m
Skarvmuff dränering 110 5 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 70 st
Flexböj 110 5 st
Hängränna 125mm Svart 10 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Rännkrok 125mm Kort Svart 30 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 48 m
Betongplint 700 3 tum 38 st
Fiberduk N2 (markduk) 82 m2
Regel 34x120 9 m
Vindskivebeslag 125 Svart 12 m
Pappspik 20x2,8 2000 st
Formregel/Byggregel 45x45 35 m

Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Uppfarten mellan gata och garage ska enligt många detaljplaner vara 6,0 m bred och obebyggd. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på garaget och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.