Gästboden 5522X2722 (Snözon 3,5)

Landström Arkitekter har ritat en bod på temat gäster. I första hand är den tänkt för umgänge och för att sova i, men ger också plats för många fler funktioner och användningsområden. Gästboden är 15 m2 och tänkt att kunna användas året runt och är isolerad i golv, väggar och tak.

VARAANTAL
Regel 45x195 C24 15 m
Regel 45x195 C24 5 m
Regel 45x195 C24 30 m
Vindskivebeslag 125 Svart 8 m
Pappspik 25x2,8 500 st
Pappspik 20x2,8 1000 st
Panelspik 55x2,8 1 st
Panelspik 70x2,8 250 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 22 st
Hängränna svart 125 mm 6 m
Hängränna svart 125 mm 8 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 50 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 60 st
Råspont/Ändspont 21-22x95 241 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 270 m
Slätspont 28x95 8 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 5 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 5 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Balksko 45x168 Utvändig 38 st
Ytterpanel 21-22x120 Obh 1 m
Armeringsstål 16 24 m
Underlagspapp YAM 22 m2
Vinkel FZD 90x90x65 UF 72 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 1000 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 1500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 1750 st
Glespanel 28x70mm 12 m
Glespanel 28x70mm 2 m
Glespanel 28x70mm 31 m
Glespanel 28x70mm 3 m
Glespanel 28x70mm 88 m
Trådspik VFZ 75x2,8 3250 st
Regel 45x95 C14 9 m
Regel 45x95 C14 3 m
Regel 45x120 C14 49 m
Regel 45x120 C14 18 m
Regel 45x120 C14 5 m
Regel 45x120 C14 10 m
Regel 45x120 C14 4 m
Regel 45x120 C14 3 m
Regel 45x120 C14 20 m
Regel 45x120 C14 5 m
Regel 45x195 C14 4 m
Regel 45x195 C14 5 m
Regel 45x195 C14 27 m
Regel 45x195 C14 12 m
Grovbetong 770 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 9 st
Fransk Träskruv 10x90 C3 16 st
Impregnerad regel 45x195 C14 1 m
Träskruv CUT 5,0x90 FS CS 200 st
Impregnerad regel 45x45 63 m

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Rådgör ändå med byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.