Gästboden 5522X2722 (Snözon 3,5)

Landström Arkitekter har ritat en bod på temat gäster. I första hand är den tänkt för umgänge och för att sova i, men ger också plats för många fler funktioner och användningsområden. Gästboden är 15 m2 och tänkt att kunna användas året runt och är isolerad i golv, väggar och tak.

VARAANTAL
Regel 45x120 C14 4 m
Regel 45x120 C14 49 m
Pappspik 25x2,8500 st
Regel 45x120 C14 3 m
Regel 45x95 C149 m
Regel 45x195 C14 12 m
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Regel 45x70 C1412 m
Regel 45x70 C142 m
Regel 45x95 C143 m
Regel 45x195 C2430 m
Träskruv Rostfri 5,0x90/60 mm200 st
Regel 45x195 C2415 m
Regel 45x195 C245 m
Regel 45x120 C14 20 m
Regel 45x70 C1431 m
Fransk skruv FZV 10x9016 st
Regel 45x195 C14 4 m
Gjutrör 200mm 1200mm9 st
Regel 45x120 C14 5 m
Armeringsstål 1624 m
Plintjärn FZV 500x40x88 st
Karmskruv 70 mm60 st
Grovbetong770 kg
Råspont/Ändspont 21-22x95270 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x195 C14 5 m
Regel 45x195 C14 27 m
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3550 st
Impregnerad regel 45x195 C141 m
Underlagspapp YAM22 m2
Vindskivebeslag 125 Svart8 m
Hängränna svart 125 mm6 m
Impregnerad regel 45x4563 m
Regel 45x120 C14 18 m
Regel 45x120 C14 5 m
Regel 45x120 C14 10 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Rännkrok svart, kort 125 mm22 st
Regel 45x70 C143 m
Regel 45x70 C1488 m
Råspont/Ändspont 21-22x95241 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh5 m
Ytterpanel 21-22x1455 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh1 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF72 st
Balksko 45x16838 st
Dyckert VFZ 50x2,01500 st
Dyckert VFZ 60x2,31000 st
Trådspik VFZ 75x2,83250 st
Panelspik 55x2,81 st
Panelspik 70x2,8250 st
Ankarspik ELF 40x4,01750 st
Pappspik 20x2,81000 st

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Rådgör ändå med byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.