Grind Med Krysspjälor

En grindkonstruktion utsätts med tiden för hårda påfrestningar, alltifrån fukt och torka till lekande barn. Till grindstolparna används tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A och till grinden hyvlat virke. Staketets spjälor görs av finsågad gran eller tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB.

VARAANTAL
Hakgångjärn 50 4 st
Plintjärn FZV 400x40x5 4 st
Mutter M8 12 st
Armeringsstål 16 6 m
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 8 st
Träskruv 5,0x60 TFT C4 200 st
Impregnerad regel 45x70 4 m
Impregnerad regel 45x70 3 m
Impregnerad regel 45x95 3 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Grovbetong 120 kg
Vagnsbult 4,6 M8x60 C1 12 st
Gjutrör 150mm 1200mm 2 m

Detaljer som skruvar, bultar, beslag och gångjärn ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade och bör överdimensioneras en aning för att förbättra hållfastheten. Oavsett ytbehandling bör alla metalldelar målas omsorgsfullt. Fundera över hur brett grindhål du behöver! En lastbil kräver minst tre m. I byggbeskrivningen är varje grind cirka 950 bred. Pargrindens öppning blir cirka 1 900.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.