Lägga Betongpannor, 2-Kupig

Husets femte fasad, taket, är givetvis den yta som får utstå mest regn, snö och sol. Här har vi listat ungefär den mängd material det går åt för 1 m2 tak lagt med 2-kupigt betongtakpannor. Moderna takpannor av tegel eller betong är täta och formstabila. Moderna takpannor är även falsade i sidled och är mycket täta. Vi har här exkluderat material för vattbrädor och nockpannor. Detta arbete kan vara skönt att lägga ut på hantverkare vana vid takarbeten. Dels för att arbetet ska göras noggrant och dels riskerna med att jobba på hög höjd.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Trådspik VFZ 75x2,8 14 st
Underlagspapp YAP 1 m2
Takpanna Svart, 2-kupig 11 st
Läkt 25x36 5 m
Råspont/Ändspont 17x95 12 m
 

Spika råspont 

Råsponten ska läggas horisontellt mot takstolarna som oftast har ett avstånd på cc 1200 mm. Fäst den nerderst råsponten med två spikar i varje takstol. Forsätt sedan att fästa med två spikar i råspontens kanter och en spik i överkant på råsponten när de överlappar takstolarna. Brädorna ska helst fästas i minst tre takstolar. Förskjut skarvarna och skarva gärna över takstolna. Se till att lägga spåret spåret (noten) neråt och den hyvlade sidan uppåt. Jobba dig upp till nock. Avsluta med att hyvla till sista brädan så att nockbrädan kan ligga plant mot nocken.

Underlagspapp

Vi har valt en underlagspapp av typ YAP. Börja nerifrån och jobba dig uppåt så att pappen överlappar varandra. Här vågar vi inte ge några anvisningar utan var noga att följa den valda leverantörerns anvisningar. 

Spika läkt

Börja med bärläkten och fäst den över takstolarna och mellan dem med ett cc avstånd på 600 mm. Detta gör det möljigt för eventuellt vatten som kommer in mellan pannorna kan rinna undan och att taket ventileras bra. 

Forsätt med ströläkten. Först spikas den övre bärläkten ca 20 mm från nockbrädan. Detta för att det ska var möjligt för luften att strömma upp och ut vit nock. Därefter bestäms var den näst nedersta bärläkten ska fästas. Använd en takpanna så du ser att du får rätt fall till hängrännan. Takfotsläkten ska var ca 15 mm tjockare än den övriga läkten för att den nedersta pannraden ska få rätt lutning.

Beräkna sedan, anpassa efter taklut och pannsort, avståndet mellan de uppsatta bärläkten. Betongpannornas läktavstånd kan variera mellan ca 31 till 37 cm. Mät en panna och gör en mall, en sk "katt" med två klackar som ger rätt avstånd för bärläkten.

Läggning

Börja med översta och nersta pannorna från höger till vänster. Med lite jämkning av pannorna kan man få avståndet att passa. Därefter jobbar man nerifrån med början från höger och jobbar sig uppåt. För att taket ska ligga stadigt bör en till två rader i det nedersta skiktet spikas fast i bärläkten. Så även med mindre kapade passbitar. Kontrollera i jämna mellanrum att takpannorna ligger rakt.

Tänk på att aldrig arbeta ensam på ett tak och vidta också alla säkerhetsåtgärder som gäller för takarbete.

 Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.