Lägga Trall Balkong 3X1,5M Kvalité Bättre

Ge ditt gråa balkonggolv ett snyggt och skönt golv med denna bruna rillade trall. Vi gör det extra snyggt med en fris i ytterkant. Du lägger din balkongtrall enkelt på ett par timmar. Bygghöjden är ca 56 mm.

VARAANTAL
Impregnerad regel 34x45 750 m
Trallskruv 4,2x45 C4 240 st
Trall impregnerad Brun NTR AB 28x120 42 m

Bärlinor

Balkongtrallens bärlinor (impregnerat 28x45 NTR AB) vilar direkt på balkongens betonggolv. Måt ut och såga till bärlinorna och lägg dem från ytterkant till ytterkant med i detta fall centrum centrum avstånd på 428 mm. I yterkanerna då du lägger du en extra bärlina på cc 120 mm. Detta för att frisen ska få bärighet och något att fästa i. Är din balkong större eller mindre tänk på att lägga bärlinorna med högst ca 600 mm centrum centrum. Längre avstånd ger svikt i trallgolvet. För att förbättra livslängden kan du häfta fast tillskuren syllpapp på undersidan som vilar mot betongen, för att förhindra fuktvandring. På en sådan så här liten yta kan man lägga golvet flytande, dvs inte skruva fast dem i betonggolvet.

 

Frisen

Vi har valt att lägga en rillad brunimpregnerad trall. Rillningen är utfrästa spår på trallens ovansida som gör det skönt att gå på och minskar risken för att halka vi fuktigt väder. Till denna tralläggning har vi en snygg fris i ytterkant. Frisen bildar en fin ram på din balkong. Börja med den yttersta trallen på frisen. Denna ska vara 3000 mm i ytterkant. Mät noga och såga en vinkel på 45 grader och fäst den i bärlinorna. Tänk på att förborra i ytterkanterna så att inte trallen spricker. Fortsätt sedan med de yttre trallbrädorna. 

 

Trallen i mitten

Starta sedan att skruva fast trallen i mitten. Längderna i detta exempel blir ca 2760 mm långa (NTR AB 28x95). Mät noga så trallen ligger kant i kant med ramens ytterkanter. Skruva trallen med två skruvar Trallskruv 4,2(4,1)x42(41) över varje bärlina. Ska trallbrädorna skarvas görs detta över bärlinorna. Förborra trallen innan du skruvar nära ändträt för att undvika att det spricker. 

Lycka till!

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.