Lägga Trall Balkong 3X1,5M Kvalité Bra

Ge ditt gråa balkonggolv en enkel ansiktslyftning med denna enkla tralläggning. Du lägger din balkongtrall enkelt på ett par timmar. Bygghöjden är endast 50 mm.

VARAANTAL
Impregnerat NTR AB 28x45 12 m
Trallskruv 4,2x41 C4 240 st
Trall impregnerad NTR AB 22x95 48 m

Bärlinor

Balkongtrallens bärlinor (impregnerat 28x45 NTR AB) vilar direkt på balkongens betonggolv. Måt ut och såga till bärlinorna och lägge dem från ytterkant till ytterkant med i detta fall centrum centrum avständ på 428 mm. Är din balkong större eller mindre tänk på att lägga bärlinorna med högst ca 400 mm centrum centrum. Längre avstånd ger svikt i trallgolvet. För att förbättra livslängden kan du häfta fast tillskuren syllpapp på undersidan som vilar mot betongen, för att förhindra fuktvandring. På en sådan så här liten yta kan man lägga golvet flytande, dvs inte skruva fast dem i betonggolvet.

Trallen

Starta sedan att skruva fast trallen (NTR AB 22x95). Mät noga så trallen ligger kant i kant med balkongen ytterkanter. Skruva trallen med två skruvar Trallskruv 4,2(4,1)x42(41) över varje bärlina. Ska trallbrädorna skarvas görs detta över bärlinorna. Förborra trallen innan du skruvar nära ändträt för att undvika att det spricker. 

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.