Lekstuga 3276X2276

Lekstugan är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100 – 200.

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x95 Obh16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Ytterpanel 21-22x120 Obh145 m
Råspont/Ändspont 21-22x9515 m
Ytterpanel 21-22x70 Obehandlad3 m
Hakgångjärn 301 st
Vinkel FZD 90x90x65 UF6 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 60x2,340 st
Trådspik VFZ 75x2,81500 st
Trådspik VFZ 100x3,4500 st
Ankarspik ELF 40x4,060 st
Pappspik 20x2,8600 st
Trallskruv 4,2x5550 st
Trekantsläkt 45-50 mm21 m
Underlagspapp YAP22 m2
Ytterpanel 21-22x120 Obh137 m
Råspont/Ändspont 21-22x9515 m
Ytterpanel 21-22x70 Obehandlad3 m
Impregnerad regel 45x9510 m
Impregnerad regel 45x954 m
Formregel/Byggregel 45x459 m
Regel 45x70 C1437 m
Regel 45x95 C246 m
Regel 45x95 C145 m
Råspont/Ändspont 17x95168 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9518 m
Trall impregnerad NTR AB 22x956 m

För denna lekstuga krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om lekstugan placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Lekstugan och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.