Lekstuga 3276X2276

Lekstugan är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100 – 200.

VARAANTAL
Hakgångjärn 30 1 st
Pappspik 20x2,8 600 st
Formregel/Byggregel 45x45 9 m
Regel 45x95 C24 6 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 6 st
Underlagspapp YAP 22 m2
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Råspont/Ändspont 21-22x95 15 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 15 m
Råspont/Ändspont 17x95 168 m
Cellplast 80 1200x600x100 3 m2
Cellplast 80 1200x600x100 21 m2
Cellplast 80 1200x600x100 3 m2
Ytterpanel 21-22x120 Obh 145 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 137 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 16 m
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 500 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 60 st
Trådspik VFZ 100x3,4 500 st
Glespanel 28x70mm 37 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 40 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1500 st
Regel 45x95 C14 5 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 18 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 6 m
Impregnerad regel 45x95 10 m
Impregnerad regel 45x95 4 m

För denna lekstuga krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om lekstugan placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Lekstugan och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.