Lusthus 3600X3600

Att bygga ett vackert lusthus kan vara något av en utmaning. Stommen kan byggas in med glasfönster och dörrar. Eftersom ytan på detta lusthus understiger 15 m2 och nockhöjden är 3,0 m behövs inte bygglov. Lusthuset kan jämföras med en friggebod. Observera dock att det på en tomt får finnas flera friggebodar, men att deras sammanlagda yta inte får överstiga 15 m2 för att inte behöva söka bygglov. Om lusthuset placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs grannens medgivande.

VARAANTAL
Regel 45x145 C24 3 m
Hålplatta 80x240x2,0 4 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 5 m
Regel 45x95 C24 4 m
Impregnerat NTR AB 28x45 14 m
Pappspik 20x2,8 300 st
Pappspik 25x2,8 500 st
Impregnerad regel 34x70 21 m
Formregel/Byggregel 34x95 3 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 8 st
Underlagspapp YAP 20 m2
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Hålplatta 100x400x2,0 12 st
Råspont/Ändspont 21-22x95 233 m
Dubbelfasspont 22 x 120 2 m
Hålplatta 100x200x2,0 4 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 102 m
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 125x4,0 80 st
Trådspik VFZ 75x2,8 250 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 1500 st
Regel 45x95 C14 2 m
Regel 45x170 C14 15 m
Regel 45x195 C14 12 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 16 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 67 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 6 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 5 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 4 m
Impregnerad regel 45x145 12 m
Impregnerad regel 45x145 14 m
Impregnerad regel 45x145 5 m
Impregnerad regel 45x120 6 m
Impregnerad regel 45x120 38 m

Träkonstruktioner som dessa utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att sammanfogningar görs starka. Alla fästdon och beslag av metall ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Lusthuset och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.