Lusthus 3600X3600

Att bygga ett vackert lusthus kan vara något av en utmaning. Stommen kan byggas in med glasfönster och dörrar. Eftersom ytan på detta lusthus understiger 15 m2 och nockhöjden är 3,0 m behövs inte bygglov. Lusthuset kan jämföras med en friggebod. Observera dock att det på en tomt får finnas flera friggebodar, men att deras sammanlagda yta inte får överstiga 15 m2 för att inte behöva söka bygglov. Om lusthuset placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs grannens medgivande.

VARAANTAL
Pappspik 20x2,8300 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Impregnerad regel 45x14512 m
Impregnerad regel 45x14514 m
Impregnerad regel 45x1455 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-316 m
Impregnerat NTR AB 28x4514 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-367 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-36 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-35 m
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-34 m
Impregnerad regel 45x12038 m
Regel 45x170 C245 m
Regel 45x170 C1415 m
Regel 45x195 C14 12 m
Regel 45x95 C142 m
Regel 45x145 C243 m
Råspont/Ändspont 21-22x95233 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh102 m
Formregel/Byggregel 34x953 m
Underlagspapp YAP20 m2
Impregnerad regel 45x1206 m
Impregnerad regel 34x7021 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF8 st
Hålplatta 80x240x2,04 st
Hålplatta 100x400x2,012 st
Hålplatta 100x200x2,04 st
Hålplatta 120x240x2,02 st
Trådspik VFZ 60x2,31500 st
Trådspik VFZ 75x2,8250 st
Trådspik VFZ 125x4,080 st
Ankarspik ELF 40x4,0250 st
Pappspik 25x2,8500 st
Trallskruv 4,2x55500 st
Regel 45x95 C244 m

Träkonstruktioner som dessa utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att sammanfogningar görs starka. Alla fästdon och beslag av metall ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Lusthuset och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.