Relaxboden 9555X2827 Snözon 3,5

Boden består av en större huskropp och en lite mindre som länkas samman med varandra via en altan. Sätten att koppla av på är många och olika människor finner andhämtning på olika sätt. Det här är en bod som ger möjligheter till flexibel användning och är tänkt för både inne­ och uteaktiviteter.

VARAANTAL
Hålplatta 40x160x2,0 12 st
Hålplatta 40x160x2,0 20 st
Träskruv 5,0x90 TFT C4 100 st
Limträpelare 115x115 3 m
Hålplatta 60x200x2,0 14 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 204 m
Cellplast 80 1200x600x100 18 m2
Slätspont 28x95 10 m
Slätspont 28x95 101 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 146 m
Läkt 25x36 18 m
Läkt 25x36 12 m
Ströläkt 12x48 14 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 3 m
Balksko 45x167 Utvändig 60 st
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Board Oljehärdad 3-3,2x1220x2440 11 m2
Armeringsstål 16 24 m
Underlagspapp YAM 20 m2
Regel 45x195 C14 12 m
Regel 45x220 C14 10 m
Regel 45x120 C14 109 m
Regel 45x145 C14 12 m
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 500 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 2250 st
Trådspik VFZ 50x2,0 600 st
Trådspik VFZ 75x2,8 3000 st
Trådspik VFZ 100x3,4 500 st
Gjutrör 200mm 1200mm 12 m
Fransk Träskruv 8,0x100 C3 24 st
Fransk Träskruv 10,0x40 C3 20 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Grovbetong 965 kg
Trall impregnerad NTR AB 22x95 137 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 15 m
Impregnerad regel 45x195 C14 32 m
Träskruv 4,5x50 TFT C4 800 st
Panelspik 2,8x55 C3 1000 st
Pappspik 20x2,8 1000 st
Formregel/Byggregel 45x45 2 m
Vinkel FZD 40x40x40 4 st
Vinkel FZD 90x60x60 48 st
Regel 45x195 C24 27 m
Takfotsbeslag 70 Svart 12 m
Vindskivebeslag 125 Svart 20 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 33 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 5 m
Impregnerad panel 22x95 24 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Regel 34x70 69 m

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Relaxboden består av två huskroppar med en total byggnadsyta på 15 m2 . Vissa kommuner tolkar altanen mellan huskropparna som byggnadsyta, vilket gör att det då krävs bygglov beroende på hur stor byggnadsarean är. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Relaxboden och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.