Sätta Baspanel (Z-Panel)

För liggande som stående beklädnad. Brädan är spontad, vilket medför att man slipper synliga skarvar. Kallas också herrgårdsdpanel, mälarpanel, Waxholmpanel, hakpanel, gavelpanel eller z-panel. Kärt barn har många namn.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Baspanel 22 x 120 Obh 9 m
Glespanel 28x70mm 2 m
Trådspik VFZ 75x2,8 18 st

Baspanelen spikas i vertikal spikläkt. Med dagens teknik spikas fjällpanelen på läkt med luftspalt. Använd spikläkt: 34x70 mm G4-3 eller bättre med cc60. Baspanelen monteras i detta exempel i våg. Baspanelen spikas med Varmförzinkad trådspik 75 x 2,8 mm spikas ca 30 mm från underkant i c-avstånd högst 600 mm. Brädorna fästes minst 100–150 mm från änden i båda kanter. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan. Vi har räknat på ca 1 m2.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.