Sätta Betongplattor Och Gatsten I Rutmönster

Gatsten i granit ger ett levande och naturligt intryck men har nackdelen av att vara lite ojämn på ytan. Genom att blanda gatsten och betongplattor skapar du ett levande mönster och jämnare underlag. En annan fördel är att kvadratmeterpriset blir mycket billigare. Betongplattor kostar knapp en fjärdedel av granit. Vi har här räknat på ca 1m2 plattor och sten.

VARAANTAL
Smågatsten Grå 17 m2
Ytterpanel 21-22x170 Obh 4 m

Förutsättningen för att lyckas med en bra stensättning är att du förbereder underlaget noga innan stenarna läggs. Stenarna läggs i stenmjöl eller sättgrus. Det gör att gången, garageuppfarten eller uteplatsen håller i många år framöver och är tillräckligt stabil för att bevara en jämn yta under lång tid. Samtidigt är den flexibel och klarar mindre rörelser i marken, temperatur förändringar samt vatten och frost – sådant som en gjuten platta är känslig för.

Lär dig mer om underarbetet på Lilla Sten och Plattsättarskolan

Betongplattorna och gatstenarna läggs i små områden i sänder på den släta grusbädden. Skjut ihop stenarna men inte mer än att det blir en springa mellan dem (ca 1 cm) för fogsand. De yttre stenarna kan lätt ge med sig och lossna. Avsluta därför gärna med en rad av större stenar som sätts i jordfuktig betong.

Börja fylla fogarna med fin fogsand. Borsta ner den diagonalt med en sopborste.

Kör med plattvibratorn på gatstenarna för att uppnå tre saker.
Ytan blir alldeles plan
Sanden i fogarna komprimeras
Stadigare stenar då sättgruset pressas upp.

Fyll igen fogarna i flera omgångar under en tid tills de är helt fyllda. Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.