Sätta Enkelfaspanel

Liggande enkelfasspont är vanlig på hus från 1890-1920-tal och kombinerades ofta med stående dubbelfasspontpanel. Fasspontpanel är panel som fasas i olika utföranden med tre hyvlade sidor. Enkellfasspont har en fasad kant och har en utskårad del (not) och en utstickande del (fjäder) som ska passas in i noten på intilliggande bräda. På detta sätt slipper man synliga skarvar.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Trådspik VFZ 75x2,8 18 st
Glespanel 28x70mm 2 m
Enkelfasspont 22 x 120 Obehandlad 9 m

Panelen spikas i vertikal spikläkt. Med dagens teknik spikas enkelfaspanelen på läkt med luftspalt. Använd spikläkt: 34x70 mm G4-3 eller bättre med cc60. Enkelfaspanelen monteras i detta exempel i våg. Panelen spikas med Varmförzinkad trådspik 75 x 2,8 mm spikas ca 30 mm från underkant i c-avstånd högst 600 mm. Brädorna fästes minst 100–150 mm från änden i båda kanter. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan. Vi har räknat på ca 1 m2. 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.