Sätta Lockpanel

Lockpanel eller Timmermanspanel är i dag en mycket vanlig träpanel i Sverige. Du behöver bara använda en brädtyp och att den är enkel att montera. Typisk på hus från 1970-tal till 2000-tal med en panelbräda med 22x170 mm. Här har vi räknat för material för ca 1 m2.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x170 Obh 8 m
Glespanel 28x70mm 2 m
Trådspik VFZ 75x2,8 24 st

Med dagens teknik spikas lockpanelen på läkt med luftspalt. Använd spikläkt: 34x70 mm G4-3 eller bättre med lutande översida för vattenavrinning. Lockpanelen monteras i lod. Panel som skarvas ska snedskäras med fall utåt. Spika underbrädorna på ett avstånd på ca 130 mm från varandra. Detta avstånd kan varieras för att få  snygga avslut vid dörrar, fönster och hörn. Spika sedan överbrädorna med ca 20 mm överlapp.

Bottenbräder ska spikas mitt på brädan med c-avstånd på ca 600 mm medan lockbrädan spikas antingen i sicksack med cc 300 mm, eller parvis med cc 600 mm. Spikarna ska ej slås igenom underbrädan. Brädändar ska spikas 100–150 mm från änden i båda kanter. Spik ska vara minst Varmförzinkad trådspik 75 x 2,8. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan. 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.