Sätta Panel Dubbelfasspont

Stående dubbelfasspont. Tidstypisk för hus mellan 1890-1920-tal. Originaldimensionerna vår då ca 25x125 mm. I modernt utförande 22x120 mm. Här har vi räknat för material för 1 m2.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Trådspik VFZ 75x2,8 18 st
Glespanel 28x70mm 2 m
Dubbelfasspont 22 x 120 9 m

Dubbelfasspont har två fasade kanter och har en utskårad del(not) och en utstickande del(fjäder) som ska passas in i noten på intilliggande bräda. På detta sätt slipper man synliga skarvar. Med dagens teknik spikas panelen på läkt med luftspalt. Använd spikläkt: 34x70 mm G4-3 eller bättre med lutande översida för vattenavrinning. 

Spiklängden ska vara 2,5 gånger det infästa virkets tjocklek. Så i detta fall använder vi Varmförzinkad trådspik 75 x 2,8 mm. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan. Dubbelfasspontpanelen ska monteras i våg och spikas 30 mm från notsidan med c-avstånd högst 600 mm.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.