Sätta Panel Med Lockläkt

Stående panel med lockläkt. Tidstypisk för hus mellan 1910-20-tal, med undantaget att de då var spontad panel som underbräda. Originaldimensionerna var då för panelen ca 22x186 mm och för lockläkten 19 x 37 mm. I modernt utförande 22x170 mm till panelen och 22x45 till lockläkten. Här har vi räknat för material för 1 m2.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Trådspik VFZ 75x2,8 24 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 6 m
Läkt 25x36 6 m
Regel 34x70 2 m

Med dagens teknik spikas lockläktpanelen på läkt med luftspalt. Använd spikläkt: 34x70 mm G4-3 eller bättre med lutande översida för vattenavrinning. Spika underbrädorna på ett avstånd på mellan 10 och 20 mm från varandra. Detta avstånd kan varieras för att få  snygga avslut vid dörrar, fönster och hörn. 

Bräder och läkt ska monteras i lod. Panel som skarvas ska snedskäras med fall utåt. Underbrädorna spikas mitt på brädan med Varmförzinkad trådspik 75 x 2,8 mm i c-avstånd högst 1 200 mm. Brädorna fästes minst 100–150 mm från änden i båda kanter. Lockläkt ska spikas med c-avstånd 600 mm. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan. 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.