Sätta Smågatsten

Fyrkantiga gatstenar, huggen granit passar väldigt bra som beläggning i en trädgårdsgång. Stenarna huggs i olika storlekar. Det som vi beskriver här är smågatsten som har måtten 10 x 10 x 10 cm. Stenarna finns i lite olika kulörer, detta beror på var graniten kommer från. Fint är det även att kanta gången med stenar i annan storlek eller blanda med andra stenar, singel eller gårdsgrus. Vi har räknat åtgången för en kvadratmeter.

VARAANTAL
Smågatsten Grå 100 m2

Förutsättningen för att lyckas med en bra stensättning är att du förbereder underlaget noga innan stenarna läggs. Stenarna läggs i stenmjöl eller sättgrus. Det gör att gången, garageuppfarten eller uteplatsen håller i många år framöver och är tillräckligt stabil för att bevara en jämn yta under lång tid. Samtidigt är den flexibel och klarar mindre rörelser i marken, temperatur förändringar samt vatten  och frost – sådant som en gjuten platta är känslig för.
    
Det man vill undvika är att marken under gruslagret sjunker. Börja därför alltid med att gräva bort all ytjord eftersom den ej går att packa tillräckligt hårt.  

Så här gör du

Gräv bort jord så att du får plats med ett 5-10 cm tjockt lager sättgrus under gatstenarna. Gruset ska sedan vibreras och därefter läggs stenarna med ca en centimeters mellanrum. Du måste hela tiden justera grusbädden och utrymmet mellan stenarna eftersom stenarna är olika stora.

Knacka ner stenarna med exempelvis hammarskaftet när du hittat rätt för dem. När du bestämt mönster för gången är det till stor nytta att göra en mall av formböjt trä, papp eller liknande.

När du fått stenarna att ligga stadigt borstar du ner grus och sand mellan dem och sedan vibrerar du hela gången. Man kan också byta sättgruset till jordfuktig betong.

Lär dig mer om underarbetet på Lilla Sten och Plattsättarskolan

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.