Sätta Stuprör

Stupröret monterar du relativt enkelt på hängrännan. Du behöver Tumstock, skruvdragare, penna, gummihammare, järnsåg, vattenpass och eventuellt en plåtsax. Tänk på vilka rörsvep du köper. Finns olika om det är trävägg eller tegel/puts vägg

VARAANTAL
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 1 m
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m

Omvikningskupan

Innan du monterar hängrännan förbereder du omvikningskupan som ska leda ner i stupröret. Detta gör du redan på marken.
Mät från hängrännans ytterkant hur långt in stupröret ska sitta. Såga två sneda snitt med en järnsåg eller borra ett hål och klipp ett runt hål med en plåtsax.  Vik ned kanterna för bästa avrinning. Fäst och lås fast omvikningskupan i rännan med baksidans öron. Montera hängrännan längs taket.

Rörvinklar och mellanstycke

På omvikningskupan sätts nu en rörvinkel. Mät avståndet mellan rörvinklarnas ändar 
och gör mellanstycket ca 5-6 cm längre i varje ände. Viktig att mellanstycket ska in i den nedre rörvinkeln och träs utanpå den övre rörvinkeln. Sedan monteras stupröret. 

Stuprör och rörsvep

Stupröret hålls fast av rörsvepet som monteras på väggen strax under stuprörets översta böj och en i nederkat. Avståndet får högst vara ca två meters mellanrum. Rörsvepen fästs först i väggen innan du monterar stupröret. Rörsvepet trycks runt om röret och låses med låskilen. Slå med en gummiklubba eller en först på en planka för att låskilen på plats.

Utkastare eller annan avrinning

Längs ner på stupröret monteras utkastaren som leder bort vattnet från huset. Eller så avstår du från utkastaren och leder ner vattnet i framdraga rör för att leda till en stenkista eller om du har tillstånd att koppla det till kommunens  dagvatten. Om du låter vattnet gå ner i framdragna rör är det viktigt att du placerar någon form av renstratt  på stupröret. Lycka till!

 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.