Sätta Tätningslister Fönster

En av de enklaste energiåtgärderna. Slipp dragiga fönster och öka inomhuskomforten. Vi har räknat på tätningslistbyte på ett 2-luft fönster med sidohängning med ett modulmått på ca 10x15.

VARAANTAL
Tätningslist Fönster Vit 8 m


En av de enklaste energiåtgärderna. Täta fönster och dörrar tar lite tid, men är ett enkelt projekt och du klarar det på egen hand.

Otäta fönstertätlister kan, förutom kyligt drag, skapa problem med kondens mellan fönsterbågarna.  

Nya lister har också en ljuddämpande effekt från buller utifrån. Det gäller dock att se upp med hur mycket du tätar, då otätheterna  i många hus fungerar som naturligt friskluftsintag. Alltför bra tätning kan försämra husets ventilation. Ibland kan därför nya ventiler behövas installeras.

De jobbiga är som vanligt förarbetet. Att få bort gammal klammer kan vara knepigt och ta tid. Det finns specialverktyg som kan vara värda att investera i. När du fått bort all gammal tätlist och klamrar är det dags för rengörning.  Tvätta rent ordentligt med målarstvätt. Följ instruktionerna.

De moderna silikonlister som finns idag kan tryckas ihop åtskilliga gånger och behöver inte sättas dit med med klammer. Limmet räcker. Listen ska bara fästas i anslaget mot den inre karmen som ska tätas. På gångjärnssidan skall dock tätningslisten fästas på karmes insida. Se illustration. Lycka till.

 

 

 

 

 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.