Sätta Vindskivor

Vindskivor är som det låter ett skydd för taket mot vind och rusk. Vindskivor förhindrar att vinden får fäste på sidotakpannorna eller eventuella takplåtar. Takets livslängd ökar om du byter dessa regelbundet. Vindskivor är ofta förknippade på äldre hus med snickarglädje och det är viktigt för husets utseende att du för över måtten och stilen när du byter de tidigare satta vindskivorna och snickarglädjen. Vi har räknat på material för en meter gavelsprångsbyte med dubbla vindskivor och vindskivebeslag i plåt.

VARAANTAL
Cellplast 80 1200x600x100 1 m2
Ytterpanel 21-22x120 Obh 1 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 6 m
Farmarskruv vit 4,8x35 3 st
Trådspik VFZ 75x2,8 9 st
Trådspik VFZ 100x3,4 3 st
Vindskivebeslag 125 Svart 1 m

Lossa vind- och vattbrädorna försiktigt. Om trekantslisten är angripen av röta byter du även denna.

Mät noga av de tidigare vind och vattbrädorna. I detta exempel använder vi sågat virke av dimensionen sågat virke 170x22 och vattbrädor av plåt.

Går inte de gamla styckena att användas som mall mäter du vinkeln där vindskivorna möts med en smygvinkel för att de ska passa bra. Du för sedan över vinkeln från smygvinkeln till den nya vindskivan. Var noga.

Grundmåla och var speciellt noga att ändträt blir mättat på färg. När de torkat sätter du dem på plats.  Byter du också trekantslisten, så sätter du den på plats först.  Många större hus har dubbla vindskivor och du fäster den nedre före den övre (se skisser).

Sedan är det dags att sätta dit vattbrädan. Denna är till att förhindra att vattnet rinner ner mellan fasad och tak. Ska den vara i trä så var lika noga med vinkeln i nock, så att det blir riktigt tätt. Måla nu allt trä en till två gånger i täckfärg.

Om du väljer att ha en  vindskivebeslag i plåt  jobbar du nerifrån och upp med plåtarna, så plåtarna överlappar varandra med några centimeter.  Se till att att vika plåten snyggt över nock. Här är det bra att en plåtsax att göra ett litet klipp, så att du lättare viken plåten snyggt. Fäst vindskivsbeslagen med farmarskruv eller bleckspik ner i vindskivan. Lycka till!

A. Regel (fästen mot taksponten)
B. Nedre vindskiva (fästes i regeln
C. Övre vindskiva (fästes i nedrevinskiva och i trekantsregeln.
D. Trekandsregel (fästes i taksponten)
E. Vattbräda (fästes i övre vindskivan. Många väljer att bara sätta vindskivsbeslaget)
F. Vindskivsbeslag i plåt (västes i vattbrädan eller direkt i vindskivan)
G. Takpapp (Se till att den läper upp över trekantslist och om möjligt på vindskivan)
H. Taksponten

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.