Stegtornet

Stegtornets placering på jaktmarken är en viktig förutsättning för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt torn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet. Stegtornet utsätts ibland för sabotage. Ett tips, om tornet ska stå utmed en väg, är att montera en fågelholk på det. Det minskar risken att utomstående välter det.

VARAANTAL
Hålplatta 40x160x2,0 2 st
Spikplåtsvinkel FZB 60x60x40x2,5 4 st
Impregnerad regel 45x95 6 m
Impregnerad regel 45x95 7 m
Impregnerad regel 45x95 4 m
Träskruv CUT 5,0x90 FS CS 25 st
Träskruv CUT 4,5x50 FS C4 40 st
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 4 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 2 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 4 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 6 m
Impregnerad regel 45x45 2 m
Vagnsbult 8x80 1 st
Vagnsbult 8x100 4 st
Vagnsbult 8x120 2 st
Träskruv Försänkt 5,0x70 C1 30 st
Fransk Träskruv 8x50 C3 8 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 20 st

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att dimensionerna är väl tilltagna och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. 

Jakttorn som placeras ut på jaktmarken ska inte fästas med spik eller skruv i träden. Det ger risk för skador och kan leda till stora kostnader för den trämekaniska industrin genom att såg- och hyvlingsutrustning förstörs.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Stegtornet och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.