Stegtornet

Stegtornets placering på jaktmarken är en viktig förutsättning för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt torn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet. Stegtornet utsätts ibland för sabotage. Ett tips, om tornet ska stå utmed en väg, är att montera en fågelholk på det. Det minskar risken att utomstående välter det.

VARAANTAL
Impregnerad regel 45x957 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-22 m
Impregnerad regel 45x452 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-24 m
Impregnerad regel 45x954 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-24 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-26 m
Impregnerad regel 45x956 m
Hålplatta 40x160x2,02 st
Spikplåtsvinkel FZB 60x60x40x2,54 st
Ankarspik ELF 40x4,020 st
Trallskruv 4,2x5550 st
Träskruv Rostfri 4,5x5040 st
Träskruv TFT FZB 5,0x7030 st
Träskruv Rostfri 5,0x90/60 mm25 st
Fransk skruv FZV 8x508 st
Vagnsbult 8x801 st
Vagnsbult 8x1004 st
Vagnsbult 8x1202 st

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att dimensionerna är väl tilltagna och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. 

Jakttorn som placeras ut på jaktmarken ska inte fästas med spik eller skruv i träden. Det ger risk för skador och kan leda till stora kostnader för den trämekaniska industrin genom att såg- och hyvlingsutrustning förstörs.

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Stegtornet och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.