Trädäck På Mark 2300X5400 (Fast Trädäck)

Ett trädäck direkt på mark bygger man om husgrunden är låg och marken är något så när plan intill huset. Trädäckets placering i anslutning till huset brukar vara given. Var trädäcket placeras beror på en kombination av flera faktorer. Solfaktorn är viktig – övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Ett alternativ är två trädäck i olika väderstreck.

VARAANTAL
Impregnerad panel 22x95 5 m
Fiberduk N2 (markduk) 13 m2
Impregnerad regel 45x95 5 m
Impregnerad regel 45x95 24 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 97 m
Trall impregnerad NTR AB 34x145 5 m
Trall impregnerad NTR AB 34x145 4 m
Trådspik VFZ 100x3,4 250 st

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och vinkelbeslag ska vara ordentligt rostskyddade – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. För golvtrallar i nära anslutning till marken kan det vara motiverat att använda spik eller skruv av rostfritt stål. 

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.