Trädgårdsboden 3870X3774 (Snözon 3,5)

Boden är varken vinterbonad eller tät. Den är tänkt att användas som snickarbod, utomhusmatsal, pysselrum, vinterförvaring av krukväxter och mycket mer. Golvet är av trädgårdsten eller betongplattor som glesas ut mot väggarna och fortsätter utanför boden. Varje yttervägg är tänkt att skifta karaktär enligt olika teman. På taket växer gräs och växter.

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x95 Obh3 m
Limträbalk 56x22536 m
Regel 45x145 C2414 m
Regel 45x95 C2437 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7016 m
Ytterpanel/spikläkt 34x706 m
Råspont/Ändspont 21-22x95145 m
Underlagspapp YAM20 m2
Konstruktionsplywood P30 12x1200x240032 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh144 m
Vinkel FZD 60x60x6034 st
Vinkel FZD 82x62x405 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF4 st
Balksko 45X137 Utvändig60 st
Hålplatta 80x200x2,014 st
Hålplatta 60x200x2,024 st
Dyckert VFZ 50x2,0500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1500 st
Trådspik VFZ 75x2,811250 st
Ankarspik ELF 40x4,02250 st
Pappspik 20x2,8300 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5100 st
Bult delgängad 10x1208 St
Mutter M108 st
Gjutrör 150mm 1200mm15 m
Armeringsstål 1636 m
Plintjärn FZV 500x40x88 st
Stolpsko U FZV 96X4,03 st
Stolpsko U FZV 48X4,02 st
Grovbetong1250 kg
Limträpelare 90x9033 m
Regel 45x95 C1415 m
Regel 45x120 C14 7 m
Limträpelare 90x904 m
Regel 45x45 C1424 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh3 m
Ytterpanel 21-22x1453 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh3 m
Bricka M108 st
Träskruv Rostfri 5,0x90/60 mm100 st
Regel 45x120 C244 m
Regel 45x145 C2416 m

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Rådgör ändå med byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner. Byggnadsnämnden kan också lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.