Trädgårdsboden 3870X3774 (Snözon 3,5)

Boden är varken vinterbonad eller tät. Den är tänkt att användas som snickarbod, utomhusmatsal, pysselrum, vinterförvaring av krukväxter och mycket mer. Golvet är av trädgårdsten eller betongplattor som glesas ut mot väggarna och fortsätter utanför boden. Varje yttervägg är tänkt att skifta karaktär enligt olika teman. På taket växer gräs och växter.

VARAANTAL
Mutter M10 8 st
Regel 45x95 C24 37 m
Bricka M10 8 st
Pappspik 20x2,8 300 st
Konstruktionsplywood 12x1200x2400 32 m2
Betongplint 700 3 tum 4 st
Regel 34x70 16 m
Regel 34x70 6 m
Regel 45x145 C24 16 m
Regel 45x145 C24 14 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 145 m
Slätspont 28x95 8 m
Ytterpanel 28x120 obh 2 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 3 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 3 m
Vinkel FZD 80x80x60 34 st
Balksko 45X137 Utvändig 60 st
Hålplatta 60x200x2,0 24 st
Bult delgängad 10x120 8 st
Limträbalk 56x225 36 m
Limträpelare 90x90 4 m
Limträpelare 90x90 33 m
Hålplatta 80x200x2,0 14 st
Ytterpanel 21-22x120 Obh 3 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 3 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 144 m
Armeringsstål 16 36 m
Underlagspapp YAM 20 m2
Vinkel FZD 90x90x65 MF 4 st
Stolpsko U FZV 96X4,0 3 st
Vinkel FZD 82x62x40 5 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1500 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 100 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 2250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 11250 st
Regel 45x220 C14 24 m
Regel 45x120 C14 7 m
Regel 45x95 C14 15 m
Grovbetong 1250 kg
Gjutrör 150mm 1200mm 15 m
Träskruv 5,0x90 TFT C4 100 st

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Rådgör ändå med byggnadsnämnden då det kan finnas särskilda regler i en del kommuner. Byggnadsnämnden kan också lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning. Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.