Utedass 2000X1500

Det här är ett fritt stående utedass avsett för fritidshus. Förmultningstoaletten fungerar som ett gammaldags traditionellt utedass – med den skillnaden att latrin och avfall samlas i en bakomliggande, sluten förmultningsbehållare, där det bryts ner under stor volymminskning till fin kompost.

VARAANTAL
Regel 45x95 C14 37 m
Trådspik VFZ 75x2,8 500 st
Trådspik VFZ 100x3,4 250 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 80 st
Gjutrör 150mm 1200mm 4 m
Vagnsbult 4,6 M8x100 C1 2 st
Grovbetong 180 kg
Impregnerad stolpe NTR/A 95x95 4 m
Impregnerad stolpe NTR/A 95x95 3 m
Impregnerad regel 45x145 3 m
Ränngavel 125mm Svart 1 st
Armeringsstål 16 6 m
Underlagspapp 11 m2
Rundstav 21 mm Obh 2 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 13 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 12 m
Cellplast 80 1200x600x100 6 m2
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 24 m
Råspont/Ändspont 17x95 67 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 9 m
Läkt 25x36 15 m
Läkt 25x36 21 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 94 m
Mutter M8 2 st
Vindskivebeslag 125 Svart 8 m
Regel 45x95 C24 6 m
Takfotsbeslag 70 Svart 2 m
Regel 45x145 C24 9 m
Regel 45x145 C24 4 m
Bricka M8 2 st
Slätspont/Råspont 27x120 15 m
Slätspont/Råspont 27x120 12 m
Slätspont/Råspont 27x120 7 m
Pappspik 20x2,8 100 st
Panelspik 2,8x55 C3 1000 st
Panelspik 2,8x70 C3 500 st
Formregel/Byggregel 45x70 3 m
Formregel 45x95 18 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 10 st
Hakgångjärn 50 2 st
Handtag svart 80-124 1 st
Impregnerad panel 22x95 4 m
Hängränna 125mm Svart 2 m
Impregnerad regel 45x220 C24 3 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 4 st
Vindskyddsfolie 270 cm 25 m2

Även om utedasset är litet så har det en kraftig regelkonstruktion som kan värmeisoleras. Virket till bärande delar ska vara av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14 om inget annat anges. 

Enligt Miljöbalken och förekommande lokala föreskrifter är man alltid skyldig att söka tillstånd för utedass hos den kommunala miljöförvaltningen. De kan oftast också rekommendera olika lösningar och system som passar en fritidshustoalett. Enligt bygglagstiftningen är utedass att betrakta som en friggebod. Bygglov kan fordras inom detaljplanelagt område. 

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.