Utedass 2000X1500

Det här är ett fritt stående utedass avsett för fritidshus. Förmultningstoaletten fungerar som ett gammaldags traditionellt utedass – med den skillnaden att latrin och avfall samlas i en bakomliggande, sluten förmultningsbehållare, där det bryts ner under stor volymminskning till fin kompost.

VARAANTAL
Trådspik VFZ 100x3,4250 st
Panelspik 55x2,81000 st
Panelspik 70x2,8500 st
Pappspik 20x2,8100 st
Bleckspik svartlackad 30x2,580 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3510 st
Vagnsbult 8x1002 st
Mutter M82 st
Bricka M82 st
Impregnerad stolpe NTR/A 95x953 M
Regel 45x145 C244 m
Gjutrör 150mm 1200mm4 m
Armeringsstål 166 m
Grovbetong180 kg
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Impregnerad stolpe NTR/A 95x954 M
Regel 45x95 C1437 m
Formregel 45x9518 m
Råspont/Ändspont 17x9567 m
Underlagspapp YAP11 m2
Läkt 25x36-3815 m
Läkt 25x36-3821 m
Trekantsläkt 45-50 mm6 m
Slätspont/Råspont 27x12015 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh12 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Vindskivebeslag 125 Svart8 m
Takfotsbeslag 70 Svart2 m
Hängränna svart 125 mm2 m
Ränngavel svart, universell 125 mm1 st
Rännkrok svart, kort 125 mm4 st
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x4594 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh13 m
Slätspont/Råspont 27x12012 m
Formregel/Byggregel 45x703 m
Hakgångjärn 502 st
Handtag svart 80-1241 st
Impregnerad regel 45x220 C243 m
Impregnerad regel 45x1453 m
Slätspont/Råspont 27x1207 m
Råspont/Ändspont 21-22x9524 m
Rundstav 21 mm2 m
Impregnerad panel 22x954 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x459 m
Vindskyddsfolie 270 cm25 m2
Trådspik VFZ 50x2,0mm1000 st
Trådspik VFZ 75x2,8500 st
Regel 45x145 C249 m
Regel 45x95 C246 m

Även om utedasset är litet så har det en kraftig regelkonstruktion som kan värmeisoleras. Virket till bärande delar ska vara av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14 om inget annat anges. 

Enligt Miljöbalken och förekommande lokala föreskrifter är man alltid skyldig att söka tillstånd för utedass hos den kommunala miljöförvaltningen. De kan oftast också rekommendera olika lösningar och system som passar en fritidshustoalett. Enligt bygglagstiftningen är utedass att betrakta som en friggebod. Bygglov kan fordras inom detaljplanelagt område. 

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.