Enkelstugan 9951X6051 Norra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 1 m
Fransk Träskruv 10,0x120 C3 36 st
Grovbetong 1730 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 21 m
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 500 st
Regel 45x220 C14 9 m
Regel 45x220 C14 8 m
Regel 45x220 C14 272 m
Regel 45x120 C14 40 m
Regel 45x120 C14 10 m
Regel 45x120 C14 1 m
Regel 45x120 C14 36 m
Regel 45x120 C14 144 m
Regel 45x120 C14 56 m
Regel 45x95 C14 27 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 2500 st
Glespanel 28x70mm 96 m
Glespanel 28x70mm 63 m
Glespanel 28x70mm 19 m
Glespanel 28x70mm 2 m
Glespanel 28x70mm 12 m
Trådspik VFZ 75x2,8 6750 st
Trådspik VFZ 100x3,4 3000 st
Trådspik VFZ 125x4,0 200 st
Trådspik VFZ 50x2,0 4000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 5000 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2500 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 2500 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 25 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 32 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 21 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 84 m
Cellplast 80 1200x600x100 16 m2
Dubbelfasspont 22 x 95 34 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 389 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 225 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 1058 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 1200 m
Läkt 25x36 155 m
Läkt 25x36 259 m
Vinkel FZD 105x105x90 uf 8 st
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Vinkel FZD 105x105x90 MF 34 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Underlagspapp 112 m2
Nockpanna svart 36 st
Takpanna Svart, 2-kupig 800 st
Armeringsstål 16 24 m
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 2 m
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Pappspik 20x2,8 1000 st
Pappspik 25x2,8 500 st
Hålplatta 80x220x2,0 136 st
Betongplint 700 3 tum 12 st
Betongplint 700 3 tum 3 st
Betongplint 700 3 tum 2 st
Betongplint 700 3 tum 3 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 12 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 90 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 142 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 36 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 102 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 38 st
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Hängränna 125mm Svart 12 m
Hängränna 125mm Svart 10 m
Bärläktsteg svart (taksteg) 10 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Fågelband svart 22 m
Regel 34x70 277 m
Regel 34x70 38 m
Plintjärn FZV 400x40x5 18 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 90 st

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.