Inomhustrappor – Viktigt att tänka på när du väljer en trappa

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man bygger inomhustrappor, t.ex. kostnaden, vilken typ av trappa man ska bygga och om det är möjligt att bygga om en befintlig trappa. Om du funderar på att bygga eller bygga om en inomhustrappa finns det några saker du bör veta innan du börjar. I den här artikeln ger vi en översikt över några av de faktorer som du måste ta hänsyn till när du planerar ditt trappprojekt.

Vad kostar det att bygga en trappa inomhus?

Kostnaden för att bygga en inomhustrappa kan variera beroende på vilka material och vilken utformning som används. En enkel rak trappa med handledare kostar vanligtvis mellan 1 000 och 2 000 dollar. Mer genomarbetade konstruktioner eller material som marmor eller lövträ kan dock öka kostnaden avsevärt.

Vilken typ av trappa?

Det finns flera olika typer av trappor som kan byggas inomhus. Den vanligaste typen är den raka trappan, som är en enkel uppsättning trappor utan kurvor eller svängar. Den här typen är billigast att bygga, men den kan vara svårt att få plats i ett litet utrymme. En spiraltrappa är en annan vanlig typ som består av en spiralformad kurva som slingrar sig runt en central stolpe. Denna typ tar mindre plats än en rak trappa, men är dyrare att bygga. Andra typer av inomhustrappor är den L-formade trappan och den U-formade trappan.

Viktiga mått för trappor inomhus

När du planerar ditt trappprojekt är det viktigt att ta hänsyn till storleken på det utrymme där trappan ska installeras. Nedan följer några viktiga mått att tänka på:

  • Takhöjden: Takhöjden bestämmer trappans höjd. Den minsta höjden för en standardtrappa är 80 tum, men det är möjligt att bygga en kortare eller högre trappa om så önskas.
  • Öppningens bredd: Öppningens bredd: Öppningens bredd bör vara minst lika bred som trappans bredd.
  • Öppningens djup: Öppningens djup bör vara minst 24 tum djupt, annars kan du behöva använda en avsats eller plattform längst ner i trappan.
  • Längden påslitbana: slitbanan är den horisontella ytan som du går på. Minimilängden på en slitbana är 10 tum, men det rekommenderas att använda en längre slitbana av säkerhetsskäl.
  • Höjden på stigningen: Stigningen är den vertikala yta som förbinder en trappsteg med nästa. Den maximala höjden för en stegring är 7 3/4 tum, men det rekommenderas att hålla stegringarna mellan 4 och 6 tum höga.
  • Stolpans bredd: Stolpans bredd bör vara minst lika bred som din fot.

Kan man bygga om en trappa?

Det är ofta möjligt att bygga om en befintlig trappa genom att ta bort det gamla räcket och ersätta det med ett nytt. Detta kan dock vara ett svårt och tidskrävande projekt, och det kan vara nödvändigt att anlita en professionell entreprenör för att utföra arbetet. Kostnaden för att installera ett nytt trappräcke ligger vanligtvis mellan 200 och 600 dollar, beroende på vilket material och vilken utformning som används.