Pergola Mot Hus

En pergola med klätterväxter är både vacker och som ett skönt solskydd. Ordet Pergola är italienska för lövsal.Pergolan i sig är kanske inte så snygg men belamrade med klängväxter blir den väldigt vacker. Antingen kan du bygga en fristående pergola i trädgården eller ansluta en pergola till altanen? Denna variant byggs i anslutning till altanen.

VARAANTAL
Trallskruv 4,2x41 A4 30 st
Spikplåtsvinkel FZB 60x60x40x2,5 14 st
Vinkel FZD 105x105x90 MF 1 st
Vagnsbult 4,6 M8x60 C1 1 st
Trallskruv 4,2x41 C4 56 st
Impregnerad stolpe NTR/A 95x95 8 m
Impregnerad regel 45x145 32 m
Stolpsko 97x97 1 st

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.