Skydda bygget genom övervakning

Om du håller på och bygger någonstans så kan det dra ut på tiden, vilket tyvärr kan innebära att du måste lämna bygget under en period. Självklart är det viktigt att alltid plocka med dig dyra verktyg och utrustning när du åker därifrån. Sådant ska aldrig förvaras där ens över en enstaka natt. Men det finns andra saker som är stöldbegärliga.

Koppar, större verktyg och timmer

Koppar är attraktivt stöldgods och tjuvar som är ute efter metallen har inga problem med att gräva upp hela trädgårdar eller slå ner väggar för att komma åt den. Koppar kan användas till lite allt möjligt, men finns framförallt i kablar och ledningar av olika slag.

Större verktyg och redskap som till exempel släp, cementblandare, spadar, skottkärror och stegar stjäls också ofta. Det är svårt att ta med sig det hem när man är färdig för dagen, så många lämnar dessa verktyg utomhus med bara en presenning över eller i en container. Även timmer och virke kan vara attraktivt för tjuvar.

Sätt upp ett övervakningssystem

Om du inte kan ta med dig allt hem från bygget så är det en bra idé att övervaka det genom att sätta upp kameror. Det finns flera modeller som passar för utomhusbruk, är rörelseaktiverade och har mörkersyn.

En del övervakningskameror kan skicka en notis direkt till dig när någon rör sig på bygget. Notisen kan skickas till din mobil, surfplatta eller dator och du kan agera direkt eftersom den är omedelbar. En del kameror har även ljudupptagning som gör att du kan höra vad de säger och spela in.

Kombinera gärna med ett larm som du kan aktivera på distans eller som aktiveras automatiskt.

Sätt upp kamerorna så att du ser över hela bygget, eller där du förvarar de mer värdefulla materialen och verktygen. Glöm inte heller att sätta upp plakat där det varnas för att du har kameror och larm. Det kan vara tillräckligt avskräckande för en del tjuvar. Sätt gärna upp plakaten på stängsel eller väggar så att det är väl synligt innan de tar sig över till själva bygget.