Vägmarkeringar – En guide om markeringar på vägen

Vad betyder de olika vägmarkeringarna? Hur långa är vägmarkeringarna? Vad betyder linjen i mitten av vägen? Varför såguttrar på kantlinjen? Här nedan svarar vi på dessa frågor. På Vägmarkeringar.se kan du läsa mer om vägmarkeringar.

Vad betyder olika vägmarkeringar?

De vanligaste vägmarkeringarna är vita linjer. På vägar där det inte finns någon central indelning har körbanans kant kontinuerliga enkla eller dubbla vita linjer målade på den. Det finns också brutna vita linjer som innebär att du kan korsa dessa linjer vid behov för att passera ett annat fordon om det redan befinner sig i samma körfält och är för nära för att köra om på ett säkert sätt, för att undvika ett hinder eller för att låta ett annat fordon köra in från en sidoväg eller uppfart. Dessutom kan det finnas brutna gula linjer som är målade som ett sicksackmönster bredvid trottoarkanten, vilket innebär att det är förbjudet att parkera under de tider som anges på närliggande skyltar. Parkeringsfält för personer med funktionshinder måste ha en oavbruten gul linje längs med sin i kanten visar en streckad gul linje att det är tillåtet att parkera här under en begränsad tid.

Förutom de genomgående och streckade vita linjerna finns det andra vägmarkeringar som visar olika saker. Det är viktigt att veta vad varje markering betyder för att du ska kunna resa säkert på de brittiska vägarna.

Hur långa är vägmarkeringarna?

Markeringarna kan målas på vägbanan på olika sätt: de kan målas för hand med penslar, med hjälp av rullar där färgen pressas genom små hål i en metallplatta eller sprutas på ytan med hjälp av sprutfärgstrålar och stenciler (ett tunt ark som bara låter en del av bilden synas genom). Denna process säkerställer att alla linjer är lika breda och har samma färg.

Vad betyder linjen i mitten av vägen?

De centrala vita eller gula linjerna som delar upp körfältet på vägarna kallas ofta för mittlinjen. Dessa markeringar är inte obligatoriska, men många förare anser att de bör användas för att göra tydliga skillnader mellan körfälten och för att identifiera vilket körfält deras fordon färdas på. Användningen av mittmarkeringar har också fördelar för fotgängare som korsar trafikerade vägar eftersom risken är mindre att de kliver ut i en fil utan att se den tydligt markerad. Vissa lokala myndigheter har dock kommit överens om att dessa korsningar kan vara farliga och att det vore bättre om markeringarna togs bort helt och hållet. Trafiksignalerna i korsningar kan också klassificeras som markeringar av mittlinjen eftersom de separerar trafik i olika riktningar.

Varför sågtänder på kantlinjen?

Många vägar har en kontinuerlig gul eller vit linje som markerar kanten på asfalten. Ibland finns det sågtandade streck längs denna linje. Dessa är kända som kantmarkeringar och används för många ändamål, bland annat för att göra vägkanter synliga när de är våta, avråda från att byta körfält nära en korsning eller en korsning, ange om ett annat körfält slutar framför eller göra förare uppmärksamma på att de inte får köra förbi stoppade utryckningsfordon som kan vara parkerade nära kantstenen